EMDR Terapi

EMDR terapisi, hastanın göz hareketleri ile olumsuz yaşantılara, travmatik olaylara karşı duyarsızlaştırılmasını içeren, ruhsal sorunların tedavisinde başarıyla uygulanan psikoterapi tekniğidir.

 

Bireyler çocukluk, gençlik ve sonrasında karşılaştığı onlarda travma uyandıran bir çok durumu beyinlerinin limbik sistemide biriktirirler. Emdr’da göz hareketleriyle burada biriken stres durumları ortadan kaldırılır. Emdr bilişsel davranışçı terapi ve dinamik terapi gibi bazı ekolleri de bir araya getiren bir yöntemdir. Bu sebeple eğitimini almış bir uzman tarafından uygulanmalıdır.

 

Duygu düşünce ve beden duyumlarına odaklanıp, göz hareketleriyle 8 aşamada işlendikten sonra ortadan kaldırılması durumudur.

 

EMDR ile ilgili çalışmalar bize, bazı istemli göz hareketleri ile, kişinin zihninden geçen rahatsız edici düşüncelerin yarattığı olumsuz duygularda azalma oluşturduğunu  göstermiştir.  Yani kişiler, onlarda travmatik etki uyandıran bir çok durumla baş edebildiklerini, bunlarla ilgili duygu, düşünce ve bedensel duyumlarında iyileşme yaşadıklarını belirtirler. Herhangi bir afet, kaza vb travmatik durumlarla beraber panik bozukluğu, fobiler ve çeşitli kaygı bozukluklarında uygulanabilir.